renovations-bg
טופ דקור שיפוצים
משפרים לכם את איכות החיים...

התקנת מז"ח, חובה בכל עסק ובכל דירה

משרד הבריאות אחראי לשורה של נושאים שעניינם הוא שמירה על בריאות הציבור – הדבר נכון גם לתחום השמירה על איכות המים, קרי, מניעת זיהום ברשת המים הארצית של מדינת ישראל.

זיהום נרחב משמעו פגיעה בכמות רבה של אנשים שיכולה להביא, במקרים קשים למצב קטסטרופלי. מי השתייה מגיעים ממכוני התפלה, ממאגרים עיליים ותת קרקעיים וכאשר הם מוזרמים אל המערכת הארצית הם נבדקים ומשום כך ראויים לשתייה. זיהום יכול להגיע ממקורות חיצוניים אבל עלול לצוץ גם מתוך המערכת עצמה. מים שמוזרמים לתוך בתים ומבנים שונים הם מים שנעשה בהם שימוש כלשהוא והחשש הוא שהם יזרמו חזרה לתוך המערכת הארצית. כדי למנוע מצב כזה מותקנים מערכות מז"ח במקומות נבחרים בצמוד למבנים.

מהו מז"ח?

מכשיר מונע זרימה חוזרת (מז"ח) הוא מכשיר שמותקן בראש מערכת המים ומאחרי מד המים כדי למנוע חדירת מים מזוהמים מהמבנה לתוך מערכת המים העירונית.

ההתקנה הינה חובה בכל בית עסק ובבתים פרטיים – יש חובה לדווח על ההתקנה לאיגוד המים האזורי, לבצע בדיקה לתקינות לפחות אחת לשנה וגם לאחר כל תיקון שנעשה בו. חשוב לדעת כי התקנת מז"ח חייבת להתבצע בהתאם לדרישות וזאת ידי בעל מקצוע או חברה שהוסמכה לכך על ידי משרד הבריאות. מז"ח חייב להיות כזה  שאושר להתקנה על ידי משרד הבריאות. בתי עסק אשר אינם מתקינים מכשירי מז"ח לא יהיו זכאים לקבל רישיון עסק ולא יסופקו להם מים. עסקים הסבורים שהם פטורים מהתקנה יכולים לבקש פטור למשרד הבריאות והבקשה תידון.

סוגי מז"חים

ההפרדה הבטוחה ביותר על פי משרד הבריאות היא יצירת מרווח אוויר בין צינור הזרמת המים לבין השימוש בהם – במקומות שאין אפשרות ליצירת מרווח אוויר כזה יש להתקין אביזר למניעת זרימה חוזרת.

קיימים מספר סוגים של מתקני מז"ח והם מותקנים על פי פרמטרים שונים ביניהם עלויות, סוג המבנה, רמת הסיכון של החומרים בהם משתמשים במבנה ועוד לדוגמא: מתקנים חקלאיים בהם מוהלים חומרי דישון וחומרים אחרים במים הם ברמת סיכון גבוהה ביותר.

אביזר מז"ח בעל לחץ איזור מופחת – הינו הבטוח והיקר ביותר. יש בו שני שסתומים שנפתחים לצד אחד – צד זרימת המים וננעלים לצד השני. כאשר מים מנסים לחזור חזרה אזי נוצר לחץ מופחת שגורם לשסתומים להינעל. מותקן במקום בו רמת הסכנה לזיהום במים גבוהה.

אל חוזר כפול – (חד כיווני כפול או חכ"כ) מורכב במקומות בהם רמת הסיכון לזיהום במים פחותה.

"שובר ואקום טעון קפיץ" (שוט"ק) – פועל על עקרון של החדרה אוטומטית של אוויר בעת שנוצר וואקום שמונע את חזרת המים. מספק את ההגנה הנמוכה ביותר

התקנת מז"ח בבתים פרטיים הינה באחריות בעליהם או באחריות וועד הבית והם חייבים להיות מותקנים במערכות כיבוי אש ובמערכות דישון בחצר או במרפסת.